Onderhoudscontract

In veel gevallen zijn grote, kostbare reparaties aan daken het gevolg van achterstallig onderhoud en het niet op de hoogte zijn van de staat van de dakconstructie en -bedekking. Om die reden is het laten uitvoeren van een dakinspectie zeer waardevol, al blijkt in de praktijk vaak dat dit soort inspecties niet frequent genoeg plaatsvinden. Daardoor worden zaken als beginnende daklekkages nog vaak te laat opgemerkt. Om dit soort onaangename verrassingen tot een minimum te beperken, bieden onze professionele dakdekkers een onderhoudscontract aan.

Zekerheid

Door uw dak (half)jaarlijks te laten inspecteren, bent u er altijd op tijd bij in het geval er onderhoud nodig is. Naast een grondige inspectie van de staat van uw dak, voeren wij schoonmaak- en kleine reparatiewerkzaamheden uit. Binnen het onderhoudscontract valt:

  • Het reinigen van het dakoppervlak
  • Het schoonmaken van afvoer, regenpijpen en dakgoten
  • Het controleren van boeiboorden en onderdelen van lood en zink
  • Het inspecteren van naadverbindingen
  • Het verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden

Door bovenstaande werkzaamheden periodiek te laten uitvoeren, wordt de kans op een daklekkage al aanzienlijk verminderd. Daarnaast worden mogelijke oorzaken van grotere schade tijdig ontdekt. Denk daarbij aan wind- of stormschade, aantasting van het houtwerk of isolatiemateriaal en schade door insecten. Zo wordt de levensduur van het dak aanzienlijk verlengd en geeft de zekerheid van een goed onderhouden dak u vertrouwen en rust.

Grote(re) reparaties

Als tijdens de periodieke inspectie blijkt dat een grote(re) reparatie noodzakelijk is, dan gaat dat uiteraard altijd in goed overleg. Onze vakmannen leggen de situatie aan u voor en bespreken samen met u de vervolgstappen en eventuele kosten. Aan de hand van foto’s kunnen ze u laten zien in welke staat het dak verkeert en helder uitleggen welke maatregelen ze willen gaan nemen, zonder dat u daarvoor zelf het dak op moet.

Verzekering

Een dak onderhoudscontract is bovendien voordelig in het geval er schade is ontstaan die u op de verzekering wilt verhalen. Stormschade valt bijvoorbeeld onder de opstalverzekering of de inboedelverzekering, maar steeds vaker stellen verzekeraars eisen aan de staat van het dak. Er wordt uitsluitend uitgekeerd als er kan worden aangenomen dat de schade niet is ontstaan als gevolg van nalatigheid. Achterstallig onderhoud wordt ook als nalatigheid beschouwd. Met een onderhoudscontract hoeft u er dus geen zorgen over te maken dat de verzekering niet uitkeert. U kunt immers bewijzen dat uw dak regelmatig geïnspecteerd wordt en in goede staat verkeert.

Onderhoudscontract voor uw dak afsluiten

Wilt u meer informatie over onderhoudscontracten of een contract afsluiten? Neem dan contact met ons op via ons  contactformulier. Wij adviseren u graag over een contract dat past bij uw situatie.

© 2023 Dakbedekking-Brabant.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid